pedagogerian

Digital föreläsning

Lekfulla lärandemiljöer – att utveckla en pedagogisk idé kring sin förskolas miljö (digital kortversion)

  • Tid: 14 juni kl 17.30-19.30
  • Plats: Digitalt via Zoom.
  • Målgrupp: Alla som arbetar inom eller intresserar sig för förskolan.
  • Pris: 650:-/pers exkl moms

    Sista anmälningsdag 24/5. OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 2 veckor innan workshopen debiteras hela avgiften. Antalet platser är begränsat. Platsen kan överlåtas till någon annan.

Vad gör en miljö till en lärandemiljö?
Hur får man in hela läroplanen i sin miljö?
Hur skapar man en samsyn inom arbetsgruppen kring sin förskolas miljöer?

Förskolans läroplan utgår ifrån sociokulturella perspektiv. Det innebär att möjligheten till social interaktion och tillgången till material och olika redskap för kommunikation har stor betydelse för barns utveckling och lärande.

Den fysiska miljön kan fungera som en kollega, om den är utformad på ett genomtänkt och för barngruppen anpassat sätt. Med hjälp av miljön kan man göra det möjligt för barnen att stimuleras till lek och utforskande inom alla läroplanens områden samtidigt.

Föreläsningen ger en grund kring hur man kan tänka när man ska bygga upp sin förskolas miljö samt en uppstart i hur man kan skapa en pedagogisk idé tillsammans med sina kollegor.

Föreläsare: Martina Lundström

 

Fler kurser