pedagogerian

Workshop

Lekfulla lärandemiljöer i förskolan – att utveckla en pedagogisk idé

  • Tid: 18 november kl 9-16
  • Plats: Pedagogerian, Kyrbrog 5B i Piteå
  • Målgrupp: Arbetslag, utvecklingsledare/pedagogistor/specialpedagoger och rektorer i förskolan.
  • Pris: 1500:-/pers exkl moms.

    Sista anmälningsdag 22/10. OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 4 veckor innan workshopen debiteras hela avgiften. Antalet platser är begränsat. Platsen kan överlåtas till någon annan.

Förskolans läroplan utgår ifrån sociokulturella perspektiv. Det innebär att möjligheten till social interaktion och tillgången till material och olika redskap för kommunikation har stor betydelse för barns utveckling och lärande.

Den fysiska miljön kan fungera som en kollega, om den är utformad på ett genomtänkt och för barngruppen anpassat sätt. Med hjälp av miljön kan man göra det möjligt för barnen att stimuleras till lek och utforskande inom alla läroplanens områden samtidigt.

I workshopen tar vi upp frågor som: Hur får vi in hela läroplanen i vår fysiska miljö? Hur organiserar vi för att kunna ha en tillgänglig miljö för alla barn? Hur kan vi vidareutveckla miljöerna tillsammans med vår barngrupp? Deltagarna får experimentera och utforska i Pedagogerians miljö för att pröva olika material och idéer. Vi jobbar bl a med både återbruksmaterial och digitala verktyg.

Workshopen ger en uppstart i hur man kan skapa en pedagogisk idé kring sin förskolas lek- och lärmiljöer.

Workshopledare: Martina Lundström

Fler kurser