pedagogerian

Pedagogiskt nätverk

Pedagogiskt nätverk

  • Tid: 15-18.30
  • Plats: Pedagogerian, Kyrbrogatan 5b, Piteå
  • Målgrupp: Pedagogistor, utvecklingsledare, processledare, rektorer och pedagoger m fl; alla med särskilt intresse av att tänka tillsammans och fördjupat kring förskolans uppdrag och funktion i nutid och framtid.
  • Pris: Årsavgift: 2500:-/pers exkl moms eller 3500:-/organisation exkl moms
    I priset ingår kaffe/te och smörgås eller liknande vid varje träff.

    OBS! P g a att januari-träffen är inställd reduceras priset för 2022 till 2000:-/pers resp 3100:-/organisation.

Förskolan kan ha en betydande roll i såväl enskilda barns liv som i samhället i stort. I det här nätverket möts vi för att tillsammans tolka läroplanen, fördjupa det pedagogiska samtalet, vässa våra verktyg samt dela erfarenheter, kunskaper och perspektiv med varandra. Utgångspunkten för nätverkets fördjupning blir de frågor deltagarna anser angelägna att vi tänker tillsammans om.

Träffarna kommer innehålla gemensam reflektion, litteraturfördjupning, föreläsningar och 100-språklighet. Deltagarna tar gemensamt ansvar för att bidra till innehållet och första träffen ägnar vi åt att ringa in vad vi gemensamt anser ska vara i fokus 2022. Pedagogerian ansvarar för att anpassa rummen och sätta ihop programmet inför varje nätverksträff.

Preliminära datum för träffarna 2022:

12 januari (OBS! Inställd p g a pandemin.)

9 mars

11 maj

7 september

9 november

Du kan anmäla dig som enskild person till nätverket. Ni kan också anmäla er organisation. Det innebär att ni har 2-4 platser vid varje nätverksträff.

Fler kurser