pedagogerian
Stroke 1

Pedagogerian är en mötesplats som syftar till att främja barns rätt lek, utveckling, delaktighet och inflytande. I Pedagogerian möts ni av sinnliga och estetiska miljöer som erbjuder möjlighet till utforskande, lek och kommunikation.

Aktuellt

I höst genomgår Pedagogerian nästa fas i sin utveckling. I miljöerna håller vi på att skapa ett "torg" för de yngsta barnen och ett kompletterande "torg" för de äldre. Nytt i innehållet för Pedagogerians program är att vi också vänder oss till barnens familjer, allt för att skapa goda förutsättningar för allas våra barn ska få hållbara levnadsvillkor och goda förutsättningar för att utvecklas.
Under fliken "Besök oss" hittar du höstens evenemang.

Boka

Sponsorer

Tack till våra sponsorer som bidrar till att göra Pedagogerian möjlig.