pedagogerian

En hållbar mötesplats för utveckling och lärande

Pedagogerian är en mötesplats för lärande där människor möter miljöer som är utformade för att stimulera kreativitet, kommunikation och nya upptäckter. En plats att mötas, förbindas och utvecklas.

Pedagogerian är till för alla – oavsett ålder, bakgrund, social-, kulturell- eller ekonomisk status. Atmosfären är inspirerande, stimulerande och utvecklande, som uppmuntrar till interaktion där det analoga materialet möter det digitala med nya tekniska möjligheter som läromedel. Den är en plats för pedagoger att mötas och fortbilda sig. Den är också ett viktigt stöd för barn och unga och utgör deras ”tredje rum” – inte hemma, inte förskolan eller skolan – det här är Pedagogerian. Dessutom är den en plats för företag och organisationer att utveckla sina mötes- och kommunikationsformer. 

I Pedagogerian ska alla få möjlighet att vara kreativa och nyskapande. 

Pedagogerian är också till för föräldrar, politiker och andra intressenter som värnar om hållbar utveckling samt barns och samhällets bästa. Här bryts normer för att främja hållbar utveckling för såväl individ som organisation resp samhälle.

För vem?

För pedagoger och anställda inom förskola och skola

I Pedagogerian erbjuds en plats för analoga och digitala möten och workshops kring pedagogik och hur lärandets uppdrag kan utvecklas och omsättas i praktiken. Pedagogerian bidrar med inspiration och stöd för att få lärandemiljöer att vara levande, dynamiska och intressanta för barnen att utvecklas med. En plats för pedagoger att utmanas och våga förändras. Genom att bli Pedagogeria-partner har du/ni möjlighet att komma till Pedagogerian och hämta återbruksmaterial från lokala företag samt testa/låna pedagogiskt material och utrustning. Ni kan också boka Pedagogerian för era arbetslagsreflektioner, nätverksträffar, arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar.

 

För barn

Pedagogerian är en pedagogisk studio för barn och unga. Atmosfären är inspirerande, stimulerande och utvecklande, som uppmuntrar till interaktion där det analoga materialet möter det digitala med nya tekniska möjligheter som läromedel. Hit kan du komma tillsammans med dina pedagoger eller någon vuxen anhörig för att utforska i Pedagogerians miljö. 

 

För föräldrar/vuxna anhöriga

Pedagogerian erbjuder en miljö som hjälper föräldrar och anhöriga att stärka relationen med och stödet till sina barn. Detta för att öppna upp föräldrars och anhörigas nyfikenhet på pedagogik samt hur det kan vara ett verktyg för att utvecklas tillsammans med sina barn och stärkas i sitt föräldraskap.

 

För företag/organisationer

Pedagogerian är platsen dit företag/organisationer kan komma för inspirerande interna möten och workshops.  Pedagogerian tar också emot spillmaterial från er (i dialog med oss kring vad det är ni vill bli av med), vilket bidrar till ökad miljömedvetenhet och hållbart samhälle. Spillmaterialetåterbrukas  genom att bli en del av Pedagogerians verksamhet och/eller lämnas till förskolor och skolor. 

 

För allmänheten

Boka Pedagogerian för egna besök eller workshops.