pedagogerian

Pedagogiskt nätverk (förskola)

Att leda förskola tillsammans, med barnet i centrum här och nu för en hållbar framtid

 • Plats: Älvsby folkhögskola
 • Målgrupp: Alla med någon form av ledningsuppdrag inom förskolan (verksamhetschef, rektor, pedagogista, pedagogisk utvecklingsledare, ateljerista, specialpedagog, förskollärare med särskilt utvecklaruppdrag el likn)
 • Pris: 7200:- (d v s 1800:-/tillfälle) Totalt 4 tillfällen fördelade enligt följande: feb, apr, sep, nov) om man anmäler sig till alla tillfällena.
  I priset ingår lunch samt fika (fm o em).
  Det finns möjlighet att boka övernattningsrum på folkhögskolan (för er som behöver anlända dagen innan). Kostnaden är 550:- för enkelrum, 385:- för dubbelrum. Sänglinne o handduk ingår. Detta ordnar man själv genom att kontakta Älvsby folkhögskola 0923-72330 i god tid innan varje träff.

  2250:-/tillfälle om man anmäler sig till ett enstaka tillfälle.

  Anmälan är bindande. Vid förhinder går det att delta digitalt under delar av dagarna.
  Sista anmälningsdagen är 29 december.
  Antalet platser är begränsade.
  Pedagogerian förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om deltagarantalet är för lågt. Anmälda deltagare meddelas då innan avgiften debiterats.

Vill du/ni få input, bredda och fördjupa dina/era perspektiv på ledarskap i förskolan?

Vill du/ni få fler verktyg för kommunikation och dialog med dina/era medarbetare?

Vill du/ni få fler verktyg för att leda förskola tillsammans?

Syftet med nätverket är att enskilt och gemensamt utveckla och fördjupa ledarskapet i förskolan. I nätverket utvecklar och utvecklas vi genom möten med andra, med utgångspunkt i egna och andras frågeställningar, teori och praktik samt levda erfarenheter. Nätverkandet förutsätter ett öppet och nyfiket förhållningssätt till såväl sitt eget perspektiv och sammanhang som andras. I det här nätverket kommer vi att utforska hur vi kan leda förskola tillsammans, med barnet i centrum och för en hållbar framtid.

Vid nätverksträffarna kommer nätverksledarna bidra med teori, perspektiv och verktyg för dialog och kommunikation. Det kommer finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion med andra deltagare samt estetiskt och praktiskt arbete kopplat till olika ledarskapsfunktioner och yrkeskategorier.

Nätverksledare: Malin Lövgren & Martina Lundström

Fler Evenemang