pedagogerian
10/05/2021

PEDAGOGERIAN – EN PLATS FÖR GEMENSAMMA IDÉER OCH VISIONER ATT TA FORM

Kommunikation är nyckeln till utveckling för såväl individen som organisationen. I traditionella konferensrum möts man därför av en rad olika verktyg som ska stödja kommunikationen mellan deltagarna; block med klisterlappar, pennor, whiteboard, projektorer, blädderblock osv. Vad alla dessa har gemensamt är att de används  för att kommunicera via ord och för att producera text och formuleringar. Men ord och handling hänger inte alltid ihop. Även om man säger samma saker blir det inte alltid likadant i praktiken. Exemplet vi brukar använda är ordet ”båt”.  Även om alla i ett rum får i uppgift att tänka på ordet ”båt” så ser inte alla samma sak framför sig och framför allt kommer man inte vilja utrusta eller köra sina båtar på samma sätt, just eftersom de ser helt olika ut. För att en grupp eller organisation ska utvecklas i en gemensam riktning eller mot gemensamma mål uppnås behöver man få fatt i varandras tankar. Först då kan man verkligen mötas och börja skapa ett gemensamt sammanhang för processerna. Därför behövs andra verktyg och andra former av kommunikation än den verbala; verktyg som låter sinnen, hand och kropp jobba; verktyg som involverar fler delar i hjärnan. Verktyg som visualiserar det var och en tänker så att man kan få syn på likheter och olikheter och hantera dem. Ur det skapas gemensamma tankar och idéer som kan fungera vägledande för gruppen och organisationen. I Pedagogerian möts man därför av estetiska uttryckssätt och digitala verktyg. När ni bokar era konferens- och utvecklingsdagar i Pedagogerian görs det i samråd med Pedagogerian, så att ni får miljöer som är anpassade efter vad det är för innehåll ni vill processa.

Boka genom att fylla i formuläret här på hemsidan eller maila till: mail@pedagogerian.se