pedagogerian
02/03/2021

ATT GÅ VIDARE FRÅN REFLEKTIONEN

Från reflektionen gäller det att ta processen vidare/djupare. Det sker inte av sig självt. Barnen behöver vår genuina nyfikenhet och våra frågor precis som vi behöver barnens. I ömsesidigheten spinner vi trådar tillsammans. Vi skapar relationer till varandra och skapar ny kunskap tillsammans.

Pedagogen: Vad gör vi av de tankar och upptäckter vi gjort tillsammans? Kan vi bygga genomskinligt? Vilket material lämpar sig?

Vi väljer att testa lera (artnr 76869 hos Lekolär) och knappar (återbruk) på ljusbordet (artnr 58111 hos Lekolär).

  • Knapparna är redan genomskinliga. De har hål och det vita släpper igenom ljus så att det ser ut som om de lyser.
  • Man kan göra hål i leran som det lyser genom.
  • Man kan göra en tom rad mellan två lerslingor så ser det ut som genomskinligt. Leran kan vara det vita på kanten.
  • Men titta! Den vita leran ser svart ut på ljusbordet. Det blev ingen vit kant.
  • Jag gör de små pinnarna på sidan. De var också genomskinliga.