pedagogerian
02/03/2021

ATT REFLEKTERA ÄR ATT UPPTÄCKA MER

Vi tittar tillsammans på våra foton och gestaltningar av snö och reflekterar i syfte att söka tankar vi inte tidigare tänkt:

  • Snö är små delar som krokar fast i varandra.
  • Det ser ut som stjärnor.
  • Några har gått sönder.
  • Det är huller om buller när de är många. Som en massa streck som ligger i en hög.
  • Den första dagen kom snöflingorna en och en. Då ser man hela stjärnan, men då hade vi inga mikroskop att titta i. Men vi hade det svarta pappret så att vi kunde se dem ändå.
  • Snöflingorna har en stor prick i mitten.
  • När de är många som kommer samtidigt går de sönder.I den gamla snön är också många sönder. Vi kanske klämde sönder dem?
  • De är typ genomskinliga men också vita.