pedagogerian
28/12/2020

Att utforska rätblock…

Rätblocket är en intressant form. I många år beskrev jag den som en avlång kub och på sätt och vis stämmer det ju. Men med tanke på hur grundläggande och användbar formen rätblock är förtjänar den att benämnas vid sitt eget namn istället för att låna namn från andra former. Rätblocket är också konkret och enkel att tillämpa. Ett barn som utforskat rätblock med hela sin kropp genom lek och skapande kommer både få ytterligare en form att uttrycka sig genom och även ha kroppsliga minnen av rätblockets egenskaper och formspråk med sig in i framtiden.

Just nu håller Pedagogerian på att utforska materialet xBlock som består just av en mängd rätblock som går att foga samman. Det lockade p g a tre egenskaper; dels för att det är frosttåligt och därmed lämpar sig att ha utomhus här i norr, dels för att det går att bygga så stort och stabilt med det. Slutligen lockade det därför att det är ett material som är ”open ended” – det har inget rätt svar eller rätt lösning inbyggt i sig, vilket stimulerar till kreativitet.

Man kan såklart, om man vill, bygga upp lekmiljöer utomhus med xBlock; rum, podier, bänkar, bord, affärsdiskar, hinderbanor, bilbanor osv. Här kan man bjuda in barnen i att hjälpa till. (Glöm bara inte att de är testade för att bära upp till 50 kg och att rekommendationerna är att barn inte ska klättra högre än tre block.)

Men framför allt kan man lägga fram materialet till barnen, visa dem hur det fogas samman och därefter fråga dem vad de tänker att man skulle kunna använda det till. Då kommer ni garanterat få betydligt många fler idéer än om ni ska försöka tänka ut det själva. Har barnen ingen möjlighet att berätta vad de tänker med ord – låt dem visa i handling och var nyfikna på vad de visar. Utifrån det kan ni sedan skapa en fortsättning tillsammans.

Pedagogerian har en sats med 36 xBlock som vi kommer använda i utomhusverksamheten. Utöver det finns det möjlighet för förskolor i Pedagogerians närområde och som är Pedagogeria-partners att låna dem i några veckor till sin förskola. Är du/ni intresserade? Hör av er till info@pedagogerian.se